Stel je vraag
2

Wiskunde 2.3.14

asked 2016-05-29 04:09:17 -0500

Cedric.Schraepen gravatar image

updated 2016-05-30 12:44:28 -0500

Romain@REBUS gravatar image

Wat is de beste oplossingsstrategie voor deze oefening? als ik vergelijking 1 probeer te substitueren in 2 moet ik een lid met 3 termen tot de tweede macht verheffen. Waarvan ik de rekenregels niet vanbuiten ken. Als ik beide oplos naar y en gelijk stel kom ik op hetzelfde probleem.

Alvast bedankt, Cédric

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-05-29 14:46:47 -0500

Romain@REBUS gravatar image

updated 2016-05-30 12:43:26 -0500

Hier wordt niet gevraagd naar de waarden van m alleen hoeveel oplossingen er zijn voor m ! Daarom is de beste methode hier te bepalen waar het vaste punt (4,3) van de rechtenwaaier ligt t.o.v. de cirkel. U stelt onmiddellijk vast dat dit punt op de cirkel ligt, zodat er maar één raaklijn is en dus maar één waarde van de rico m die voldoet.

Mvg,

Romain

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hoe kom je op (4,3) ? Alvast bedankt!

Myriam.Ibrahim ( 2017-06-16 12:26:05 -0500 )edit

Mijn excuses, ik snap van waar die 4 en 3 komen, maar hoe geef je die grafisch weer?

Myriam.Ibrahim ( 2017-06-16 12:33:56 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-05-29 04:09:17 -0500

Aantal keer gelezen: 300 keer

Laatst gewijzigd: May 30 '16