Stel je vraag
1

Biologie: syndroom van Down

asked 2018-06-16 15:43:37 -0500

Ghita.ElHamri gravatar image

Tussen de historische vragen van "erfelijke informatie" staan er 2 dezelfde vragen over het syndroom van Down. Maar de ene keer is het juiste antwoord "anafase van meiose I" (vraag 29) en de andere keer was het "anafase van mitose" (vraag 36). Non-disjuntie gebeurt toch tijdens da anafase van de meiose (I of II), maar toch niet tijdens de mitose mits het hier gaat over een aandoening met betrekking tot gameten?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2018-06-19 10:52:43 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Hey Ghita,

Goed op de vraag letten... de eerste van de 2 heeft de persoon inderdaad syndroom van Down, maar in de 2e vraag gaat 't over mozaïk (denk aan de eeneige tweeling).... als ze het niet alle2 hebben is het een mitose fout. Dus als niet al je cellen dezelfde fout hebben is het een mitose fout!

Herinner je het? Als het niet duidelijk is, laat het zeker weten!

Veel succes!!!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oh ja, juist! Aangezien een eeneiige tweeling uit dezelfde eicel en zaadcel ontstaat. Mozaïek wil toch zeggen dat een deel van de cellen het normale aantal chromosomen bevat en een deel een extra chromosoom 21 heeft? Alvast bedankt, Martine!

Ghita.ElHamri ( 2018-06-19 13:45:09 -0500 )edit

Jup, het is een fout die ontstaat na de bevruchting :) en zodoende niet overal dezelfde is! :) Veel succes! En als er nog onduidelijkheden zijn let us know ;)

Martine@REBUS ( 2018-06-20 02:38:01 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2018-06-16 15:43:37 -0500

Aantal keer gelezen: 180 keer

Laatst gewijzigd: Jun 19 '18