Stel je vraag
1

Chemie 2017A 12

asked 2018-06-17 02:39:15 -0500

Gaétan gravatar image

image description

Welke methodiek schuilt er achter deze oefening? Ik dacht eerst te vertrekken vanuit de oplossingen maar liep dan vast. Optie 2 was om te vertrekken vanuit de ideale gaswet maar ook daar kom ik er niet helemaal uit...

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2018-06-17 03:01:03 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2018-06-17 03:02:06 -0500

Volgende tip:

Je hebt twee situaties (voor en na de reactie) waarbijTemperatuur, Volume en Druk aan elkaar gelijk zijn.

Wat is er dan eveneens hetzelfde voor en na de reactie?

Helpt dat je op weg?

Post je uitwerking op het forum dan kunnen jouw collega's mee volgen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dan mag je concluderen dat ook je n1 en n2 en bij uitbreiding m1/M1 en m2/M2 aan elkaar gelijk zijn? Je reactie is: CnH2n+2 + O2 -> CO2 + H2O Dan zou ik de oplossingen gaan testen maar die kunnen dan allemaal aangezien je toch balanceert...

Gaétan ( 2018-06-17 03:36:24 -0500 )edit
1

De verhouding tussen je reagentia (alkaan en zuurstof) is stoechiometrisch en de verbranding is volledig (cf opgave). Hier moet je controleren bij een volledig aflopende reactie voor weke van het alkaan het aantal mol reagentia gelijk is aan het aantal mol reactieproducten. Hebbes? Wat kom je uit?

Koen@REBUS ( 2018-06-17 03:44:29 -0500 )edit

Yes! A) 7,5 -> 9 B) 6 -> 7 C) 4,5 -> 5 D) 3 -> 3 Bedankt Koen!

Gaétan ( 2018-06-17 04:00:24 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-17 02:39:15 -0500

Aantal keer gelezen: 144 keer

Laatst gewijzigd: Jun 17 '18