Stel je vraag
0

Wiskunde 2.10.16

asked 2018-06-17 10:05:39 -0500

Ghita.ElHamri gravatar image

Hoe begin je hieraan? Wetend dat je op zoek moet gaan naar de waarde van m waarvoor de cirkel en de raaklijn maar 1 snijpunt hebben?

C:\fakepath\IMG_7654.jpg

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-17 10:21:07 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het vast punt van deze rechtenwaaier is (3.4) en dat is een punt op de cirkel. Door dat punt gaan dus alle mogelijke rechten met verschillende m.

Er is nu echter maar één rechte die een raaklijn is aan de cirkel, namelijk deze die loodrecht op de straal staat.

Bereken de rico van de straal: 3/4

De rico van een loodrecht hierop is -1/(3/4) = -4/3 en hier is de waarde van m die je zoekt.

Teken dat maar eens mooi uit, dit inzicht kan nog van pas komen!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt! Dat het punt (3,4) op de cirkel ligt, vind je toch door deze in te vullen in de vergelijking van de cirkel?

Ghita.ElHamri ( 2018-06-17 12:25:19 -0500 )edit

Inderdaad.

Myriam@REBUS ( 2018-06-17 12:31:17 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-17 10:05:39 -0500

Aantal keer gelezen: 107 keer

Laatst gewijzigd: Jun 17 '18