Stel je vraag
0

Wiskunde 3.9.24 bepaal de oppervlakte G

asked 2018-06-17 14:16:29 -0500

Mirjam.VanHove gravatar image

G is het gebied in het vlak dat bestaat uit de punten me coördinaten (x;y) waarvoor geldt dat: 0 < x < π/2 en 1 - sin x < y < sin x . Bepaal de oppervlakte van G.

Hierbij heb ik eerst het snijpunt (π/6;1/2) gezocht van sin x met 1 - sin x en vervolgens een schets gemaakt.

Daarna heb ik de intgraal van 1- sin x (ondergrens 0 en bovengrens π/6) genomen, hierbij vond ik π/6 + (3^1/2)/2 - 1

Dit deed ik ook voor de oppervlakte onder de grafiek van sin x, hier kreeg ik -(3^1/2)/2 + 1

Als ik deze op tel kom ik op π/6 maar dat is niet juist. Wat doe ik hier mis?

Alvast bedankt!!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2018-06-17 14:24:40 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Goed lezen!

Je moet enkel de oppervlakte nemen van het stuk waarin (1-sinx) onder sinx ligt.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Ooh ja inderdaad, dankuwel!!

Mirjam.VanHove ( 2018-06-18 05:49:29 -0500 )edit
1

is het antwoord dan wortel3 - Pie/3

Mirac.Ulgen ( 2019-06-18 10:51:17 -0500 )edit

Inderdaad.

Myriam@REBUS ( 2019-06-18 11:10:34 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-17 14:16:29 -0500

Aantal keer gelezen: 172 keer

Laatst gewijzigd: Jun 17 '18