Stel je vraag
0

Fysica: dynamica

asked 2018-06-18 07:27:07 -0500

Ghita.ElHamri gravatar image

Hoe los je volgende vraag op? C zou het juiste antwoord moeten zijn.

"Men laat een massa van 200 g vallen van een hoogte van 60 cm op een veer met veerconstante 40N/m. Wat is de afstand waarover de veer wordt ingedrukt?"

A) 0,542 m B) 0,243 m C) 0,297 m D) 0,058 m

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-18 09:48:58 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Op het diepste punt is de Epot afkomstig van de zwaartekracht gelijk aan de Epot opgeslagen in de veer. Schrijf dat zo uit: Epot zwaartekracht = (0.6 +x) * 10 * 0.2 en Epot veer = 40 x²/2 Hier zal je wellicht een kwadratische vergelijking moeten oplossen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Top, bedankt!

Ghita.ElHamri ( 2018-06-18 09:57:41 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-18 07:27:07 -0500

Aantal keer gelezen: 109 keer

Laatst gewijzigd: Jun 18 '18