Stel je vraag
1

chemie augustus 2014

asked 2016-05-29 04:58:49 -0500

Anne-Sophie gravatar image

updated 2016-06-01 12:49:34 -0500

Ik begrijp niet goed hoe ik deze opgave moet oplossen. Ik heb het aantal mol van CO2 en H2O al berekend maar ik weet niet hoe ik verder moet aangezien ik de coefficiënten niet weet.image description

edit retag flag offensive close merge delete

4 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-06-02 03:28:24 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Heb je de correcte vergelijking van de verbrandingsreactie kunnen vinden?

edit flag offensive delete link more
1

answered 2016-05-30 02:20:53 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Lavoisier vond dat de totale massa tijdens een reactie altijd gelijk blijft. Dit is gekend als 'de wet van het behoud van massa'. Tijdens de reactie veranderen moleculen in andere moleculen maar de atomen blijven hetzelfde en er verwijnen geen atomen, noch komen er atomen bij. Zelfs bij een verbranding is de massa van de reactieproducten gelijk aan de massa van alle reagentia.De reactie van CxHyO met O2 geeft CO2 en H20. De C in CO2 komt van CxHyO, de H in H20 komt van CxHyO, en de O (in CO2 en H2O) komt van CxHyO en de zuurstof uit de lucht. Uit de bekomen massa's CO2 en H2O kan je vinden hoeveel gram C en H deze bevatten. Uit de massa van het verbrande CxHyO kan je dan vinden hoeveel gram O hierin zat. Je hebt dan de resp. massa's in 0.267 g CxHyO. Hieruit kan je de resp. m% voor de diverse atomen halen, en vervolgens het aantal mol in 100g. Door deze mollen te delen door het kleinste aantal mol bekom je de resp. verhouding van de atomen wat overeenkomt met x en y in CxHyO. Hiermee kan je uitzoeken welke van de vier aantwoorden het juiste is.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-01 15:33:37 -0500

Johan@REBUS gravatar image

1 molecule CO2 bevat 1 koolstof. De molaire massa van CO2 kan je vinden ahv de atomaire massa's van de resp atomen. Je hebt dus 1 C per CO2. In de opgave heb je 0.587 g CO2; je kan dus vinden hoeveel gram C hierin zit. Hetzelfde doe je voor de H in 0.32g H20. en dan verder zoals eerder beschreven.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-01 12:59:07 -0500

Anne-Sophie gravatar image

Ik begrijp de redenering, maar hoe bereken je uit de massa van CO2 hoeveel massa C hier in zit?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2016-05-29 04:58:49 -0500

Aantal keer gelezen: 366 keer

Laatst gewijzigd: Jun 02 '16