Stel je vraag
0

wiskunde, e

asked 2018-06-18 12:24:02 -0500

Adara gravatar image

hoe werk ik e^x + e^-x verder uit? Ik heb ln van beiden genomen

ln( e^x)+ ln( e^-x)= ln( e^x.e^-x)= ln( e^ 0)= ln( 1) = nul

klopt mijn uitwerking?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-18 14:11:06 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik hoop dat je het zo kunt lezen.

Het is weer eens een toepassing op de merkwaardige producten. (a²-b²)=(a-b)(a+b) en (a²-b²)/(a-b) =(a+b)

image description

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-06-18 13:39:14 -0500

Adara gravatar image

C:\fakepath\oefening2.jpg

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-06-18 13:17:52 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Adara, je zou dringend de rekenregels van machten en logaritmen moeten herhalen!

image description

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dank U Myriam, kunt u aub kijken of mijn oefening nu klopt? En hoe werk ik het verder uit? Want opgave is om die vergelijking te vereenvoudigen.

Adara ( 2018-06-18 13:40:55 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-18 12:24:02 -0500

Aantal keer gelezen: 115 keer

Laatst gewijzigd: Jun 18 '18