Stel je vraag
1

Wiskunde oefening 3.9.18

asked 2016-05-29 07:31:49 -0500

Joni.Gabriëls gravatar image

Ik heb x = rsinu als substitutie genomen. Dan is dx = rcosu du en krijg ik integraal(sqrt(r^2-r^2sin^2u)*rcosudu). Is dit een correcte substitutie want ik kom niet het juiste antwoord uit ?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-05-31 09:33:26 -0500

Stijn@REBUS gravatar image

updated 2016-06-01 08:20:37 -0500

Beste Joni, Substitutie naar pool-coordinaten behoort niet tot de te kennen leerstof.

De substitutie is wel correct. Je hebt waarschijnlijk ergens een uitwerkingsfout.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-05-29 07:31:49 -0500

Aantal keer gelezen: 315 keer

Laatst gewijzigd: Jun 01 '16