Stel je vraag
0

biologie spermatozoiden

asked 2018-06-19 05:10:52 -0500

Adara gravatar image

Als een fruitvlieg heeft spermatozoïden met 4 chromosomen. Hoeveel chromosomen heeft een delende lichaamscel van een fruitvlieg gedurende de anafase van de mitose?

Spermatozoïden zijn haploid= als n=4 dan is 2n=8 dus fruitvlieg heeft diploid chromosomen in lichaamscellen 2n=8

aantal chromosomen in anafase van mitose, dat is na de s-fase maar aantal chromosomen veranderen toch niet in s-fase. Dan heeft delende lichaamscel 8 chromosomen en is diploid?

Klopt het?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-19 08:51:38 -0500

Sam gravatar image

Volgens mij is dat juist!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dank je, Sam. Ik weet ook niet zeker of het juist is.

Adara ( 2018-06-19 12:40:59 -0500 )edit

Het is juist, ik heb een vinkje gegeven ;) dat wilt zeggen correct, chromomen veranderen nooit bij de mitose deling! enkel de DNA hoeveelheid (of chromatiden)

Martine@REBUS ( 2018-06-20 07:37:15 -0500 )edit

Bedankt voor de correctie en excuses voor de verwarring. Maar ik begrijp het toch niet. 8 losse chromatiden gaan naar de ene pool en 8 losse chromatiden gaan naar de andere pool. Losse chromatiden zijn per definitie chromosomen, dus er zijn dan toch 2 x (2n) = 16 losse chromatiden = 16 chromosomen?

Dirk ( 2018-06-20 08:31:56 -0500 )edit

Vanaf anafase tel je ze enkel mee, daar zit je mis... enkel profase en metafase tel je als nog samenhorend

Martine@REBUS ( 2018-06-21 02:39:16 -0500 )edit

Uit par 2.3.3, p45 biogenie 5.2/6.2 blijkt dat de losse chromatiden volwaardige chromosomen zijn. Daarnaast blijkt uit de figuur van de anafase op p15 van jullie eigen cursus dat er 2n chromosomen naar iedere pool gaan. In totaal dus 2 x (2n) chromosomen in de anafase. Hier laat ik het bij.

Dirk ( 2018-06-21 07:01:23 -0500 )edit
0

answered 2018-06-20 05:05:49 -0500

Dirk gravatar image

Volgens mij is het fout.

In de anafase gaan de zusterchromatiden uit elkaar, maar ze bevinden zich nog wel binnen één cel. Volgens mij is het antwoord dus 4n = 16 ipv 2n = 8.

Daarna komt de telofase en de cytokinese. Pas dan geldt weer dat 2n = 8.

@Rebus, klopt dit?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Nooit rekenen in 4n! Altijd denken in DNA verdubbelingen denken!

Martine@REBUS ( 2018-06-20 07:35:55 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-19 05:10:52 -0500

Aantal keer gelezen: 245 keer

Laatst gewijzigd: Jun 20 '18