Stel je vraag
0

Fysica 11.3.2

asked 2018-06-19 06:44:34 -0500

Leia.VandenBorre gravatar image

Ik heb hier dat V(Au) . rho (Au) + V(Ag) . rho(Ag) = 4,2 kg

En ik weet dat de kroon is ondergedompeld, dus enkel de zwaartekracht en de archimedeskracht werken er op.

Nu snap ik niet zo goed hoe ik verder geraak, welke gegevens ik moet gebruiken.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-19 06:48:08 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je eerste vergelijking is goed. Door het verschil van het gewicht onder water met het gewicht op het droge weet je dat het volume van de kroon 0,3 liter bedraagt. Dus is het volume van goud + zilver samen 0.3 10^(-3) m³

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel!!

Leia.VandenBorre ( 2018-06-19 06:57:32 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-19 06:44:34 -0500

Aantal keer gelezen: 31 keer

Laatst gewijzigd: Jun 19 '18