Stel je vraag
0

Fysica 11.3.2

asked 2018-06-19 06:44:34 -0500

Leia.VandenBorre gravatar image

Ik heb hier dat V(Au) . rho (Au) + V(Ag) . rho(Ag) = 4,2 kg

En ik weet dat de kroon is ondergedompeld, dus enkel de zwaartekracht en de archimedeskracht werken er op.

Nu snap ik niet zo goed hoe ik verder geraak, welke gegevens ik moet gebruiken.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-03-20 05:18:38 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Op het droge is er 4,2 kg massa, dus weegt de kroon 4,2 x 10 = 42N Als de kroon ondergedompeld is heb je nog een schijnbare massa van 3,9 kg of een schijnbaar gewicht van 39N. Het verschil is de archimedeskracht. Die bedraagt Volume x ro(water) x g, dus V x 1000 x 10 = 3 Zo kom je op een volume van 0.3 liter of 0.3 x 10^-3 m³.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel!!

Sam ( 2019-03-25 04:59:55 -0500 )edit
0

answered 2018-06-19 06:48:08 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je eerste vergelijking is goed. Door het verschil van het gewicht onder water met het gewicht op het droge weet je dat het volume van de kroon 0,3 liter bedraagt. Dus is het volume van goud + zilver samen 0.3 10^(-3) m³

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel!!

Leia.VandenBorre ( 2018-06-19 06:57:32 -0500 )edit

Dag Myriam, zou je me kunnen uitleggen waarom het volume van de kroon gelijk is aan het verschil van het gewicht onder water en op het droge? Dit snap ik niet zo goed. Bedankt!

Sam ( 2019-03-20 04:37:22 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-19 06:44:34 -0500

Aantal keer gelezen: 280 keer

Laatst gewijzigd: Mar 20 '19