Stel je vraag
0

Chemie 9-OII-03

asked 2018-06-19 08:35:26 -0500

Mirjam.VanHove gravatar image

updated 2018-06-20 01:08:38 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Klopt het wat ik hier deed? Want bij de cyclische keten heb ik 2 waterstoffen minder dan bij de a-cyclische ketens, maar omdat het aantal waterstoffen onbekend is wist ik niet of dit mocht of niet?

Ook ben ik ervan uit gegaan dat er geen dubbele of driedubbele bindingen zijn, mag dit?

Alvast bedankt!

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-19 17:16:17 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Lees de opgave nog eens goed en ga dan opnieuw na of de piste die je bent ingeslagen wel correct is.

Er zijn 4 C-atomen, 1 O-atoom en het aantal H-atomen mag je zelf kiezen. Hoeveel functieisomeren kan je dan bekomen. Benoem deze eens om aan te geven hoe je tot de juiste oplossing komt.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-19 08:35:26 -0500

Aantal keer gelezen: 77 keer

Laatst gewijzigd: Jun 19 '18