Stel je vraag
0

wiskunde, goniometrie

asked 2018-06-19 12:44:56 -0500

Adara gravatar image

Sin^2(x + 30)= cos ^2( x +30)

Hoe kan ik deze vergelijking verder oplossen? sin^2 (x + 30) - cos^2( x + 30)= 1 cos(2 (x+30))=1

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-19 13:11:21 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

image description

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dank u Myriam, u lost het op deze manier op. Omdat voor hoek 45° cos en sin gelijke waarde hebben? Maw. x + 30 kan enkel 45° zijn.

Adara ( 2018-06-19 13:31:02 -0500 )edit

Inderdaad.Maar omdat er kwadraten staan moet je rekening houden met de 4 mogelijkheden.

Myriam@REBUS ( 2018-06-19 13:34:02 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-19 12:44:56 -0500

Aantal keer gelezen: 295 keer

Laatst gewijzigd: Jun 19 '18