Stel je vraag
0

Fysica: trillingen en golven

asked 2018-06-20 03:04:32 -0500

Ghita.ElHamri gravatar image

De amplitude en beginfase heb ik al gevonden, maar hoe vind je omega? Aan de hand van de nulwaarde (x=0,4) heb ik het geprobeerd, maar dan kom ik pi * 11/8 uit, ipv pi * 2/3.

Alvast bedankt!

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-20 03:19:21 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Kijk naar de tekening voor de periode. T=3 dan is omega=(2pi)/T= 2pi/3=0,66(3,14)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik twijfelde of het al dan niet 3 was, gezien de ijking van 0,4. Bedankt!

Ghita.ElHamri ( 2018-06-20 03:35:36 -0500 )edit

Bij de 6 zie je het beter. Als 2 perioden 6 zijn is 1 periode 3 (De tekeningen bij de examenvragen zijn soms ook onduidelijk. Ik zou daar eigenlijk een vergrootglas en/of lat voor kunnen gebruiken!)

Myriam@REBUS ( 2018-06-20 04:04:44 -0500 )edit

Is het in dit geval dat de beginfase (phi 0 ) gelijk is aan pi/2 ? want y(0)=6.sin(phi) —> sin(phi) = 1 —> phi = pi/2 .

FM ( 2019-05-07 16:17:01 -0500 )edit

Als je een sinusfunctie gebruikt zal de beginfase pi/2 zijn want sin pi/2 = 1 Als je de cosinusfunctie gebruikt is de beginfasehoek nul (want cos 0 = 1)

Myriam@REBUS ( 2019-05-08 13:50:15 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-20 03:04:32 -0500

Aantal keer gelezen: 346 keer

Laatst gewijzigd: Jun 20 '18