Stel je vraag
0

Fysica: hydrostatica (dichtheid)

asked 2018-06-20 12:15:12 -0500

Ghita.ElHamri gravatar image

Mimi weegt 60 kg boven water en 3 kg onder water gewogen. Wat is de dichtheid van Mimi's lichaam?

Ik heb de zwaartekracht (met m = 60 kg) en de Archimedeskracht (met m = 3 kg) gelijkgesteld, maar dan kom ik voor rho 0,5.10^2 kg/m^3 uit?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-20 12:32:07 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De zwaartekracht is 600 N, de archimedeskracht 570 N, het verschil is 30 N

Mimi zinkt dus in het water (dat is normaal niet het geval, anders zouden we niet kunnen zwemmen!!!!)

Maar voor dit vraagstuk kan je toch verder rekenen. De dichtheid van Mimi zal dus groter moeten zijn dan water, dus hoger dan 10^3 kg/m³

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hoe komt u aan 570 N? Het volume is toch onbekend, mits we de dichtheid van Mimi's lichaam zoeken?

Ghita.ElHamri ( 2018-06-20 12:44:37 -0500 )edit

Ze weegt 60 kg op het droge, 3 kg onder water.

Myriam@REBUS ( 2018-06-20 12:46:28 -0500 )edit

(60 - 3)*10 dus?

Ghita.ElHamri ( 2018-06-20 13:01:18 -0500 )edit

ja. En aangezien deze 570 N komt van Ro(water) g V kunnen we het volume van Mimi berekenen. (0.057 m³) en nu kunnen we Ro van Mimi berekenen.

Myriam@REBUS ( 2018-06-20 13:05:57 -0500 )edit

Top, dankjewel! Alleen begrijp ik de volgende redenering niet 100%: dat het massaverschil 57 kg is, spreekt voor zich. Maar dat je daar de archimedeskracht van maakt door het te vermenigvuldigen met g, snap ik niet...

Ghita.ElHamri ( 2018-06-20 13:53:01 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-20 12:15:12 -0500

Aantal keer gelezen: 213 keer

Laatst gewijzigd: Jun 20 '18