Stel je vraag
0

fysica, elektrodynamica

asked 2018-06-20 13:22:38 -0500

Adara gravatar image

C:\fakepath\schakeling elektrodynamica2.jpg

Hoe loopt de stroom in deze schakeling? Loopt er enkel stroom door R3 of door alle weerstanden?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-20 13:54:29 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

R1, R2 en R3 staan in parallel (zie markeringen van de draden) image description

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Oky ik begrijp het, dankuu

Adara ( 2018-06-20 14:38:39 -0500 )edit
0

answered 2018-06-20 13:51:08 -0500

Sam gravatar image

Ik zou denken dat de stroom de weg kiest met de minste weerstand en dus enkel door R3. Maar zou de stroom ook niet eventueel enkel door R1 kunnen gaan, of is dat niet mogelijk?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

De weerstanden staan tussen hetzelfde potentiaal verschil, dus in parallel. Er zal wel het meeste stroom gaan door de weg met de laagste weerstand, maar nooit alles in deze situatie.

Myriam@REBUS ( 2018-06-20 13:59:41 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-20 13:22:38 -0500

Aantal keer gelezen: 133 keer

Laatst gewijzigd: Jun 20 '18