Stel je vraag
0

fysica, elektrostatica 4.3.5

asked 2018-06-20 16:14:33 -0500

Adara gravatar image

Klopt mijn tekening?

Want voor vraag c van oefening 4.3.5 (p 54 vorig) is de potentiële energie van elektron gevraagd. Maar is Ep negatief?

Op mijn tekening kunt u kijken wat ik hiermee bedoel.

Alvast bedankt C:\fakepath\5.5.16.jpg

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-20 17:18:48 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De positieve plaat moet een hogere potentiaal hebben dan de negatieve. Probeer eens met een negatieve potentiaal van de negatieve plaat en 0 aan de positieve.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-20 16:14:33 -0500

Aantal keer gelezen: 175 keer

Laatst gewijzigd: Jun 20 '18