Stel je vraag
0

biologie stamboom

asked 2018-06-21 05:34:13 -0500

Adara gravatar image

updated 2018-06-21 05:35:18 -0500

Zou er iemand kunnen helpen met deze oefening. Ik vind namelijk niet of het om dominanten of recessieve aandoening gaat. Ik hebt voor dominant uitgetekend maar recessief kan ook?

Alvast bedankt C:\fakepath\stamdboom2 vraag.jpg

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-22 02:37:46 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Ik zou een zeldzame erfelijke aandoening nooit als dominant tekenen, kwestie het dan uiteindelijk niet meer zeldzaam gaat zijn...

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-21 05:34:13 -0500

Aantal keer gelezen: 198 keer

Laatst gewijzigd: Jun 22 '18