Stel je vraag
0

Fysica, kernfysica, 7.1.1

asked 2018-06-21 08:37:26 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

Hoeveel alfa-deeltjes worden uitgezonden bij verval van U-238 (92 protonen) tot Pb-206 (82 protonen). Wat wordt er nog uitgestoten?

  • Ik dacht eerst naar de kerndeeltjes te kijken: daar hebben we een verschil van 32 kerndeeltjes, dus 8 alfa-deeltjes.
  • Dan zien we slechts een verschil van 10 protonen (i.p.v. 16 voor de 8 alfa-deeltjes).

Hoe bereken je dat verder uit? Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-21 09:11:37 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

Bedankt Myriam!

Zijn de 6 overige protonen omgezet of uitgestoten? Ik dacht namelijk:

Indien 6 protonen zijn omgezet, ontstaan er 6 ß+ deeltjes. Maar indien er 6 protonen worden uitgestoten, ontstaan er 6 ß- deeltjes.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

De protonen blijven in het atoom zitten, de beta (min) deeltjes worden uitgestoten. Je zet neutronen om in protonen plus beta deeltjes. Deze laatste worden uitgestoten.

Myriam@REBUS ( 2018-06-21 09:24:18 -0500 )edit

Bedankt. Hoe weet je of je te maken hebt met ß+ of ß-? Dat begrijp ik niet zo goed.

Britt.Valentyn ( 2018-06-21 10:26:40 -0500 )edit

Kijk eens in de theorie naar de vergelijkingen. Een andere methode: ga er van uit dat het beta min is (de normale vorm) en schrijf de vergelijking. Als je een negatief aantal uitkomt zal het dan beta plus zijn.

Myriam@REBUS ( 2018-06-21 10:33:07 -0500 )edit
0

answered 2018-06-21 08:40:34 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Nu kan je de vergelijking doen kloppen door ook beta deeltjes uit te stoten.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-21 08:37:26 -0500

Aantal keer gelezen: 149 keer

Laatst gewijzigd: Jun 21 '18