Stel je vraag
0

fysica, radioactief verval

asked 2018-06-21 14:50:18 -0500

Adara gravatar image

Hoe kan men bepalen wat de radioactiviteit bedraagt op t= nul?

A(t)= A(o). 2^- (o/T)

A(t)= A(o) C:\fakepath\radioactief verval.jpg

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-21 15:17:25 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Uit de twee punten die er op staan kan je zien dat de activiteit tot een vierde gedaald is in 24 tijdseenheden. De halveringstijd bedraagt dus 12. Dan kan je gaan terug rekenen: één halveringstijd plus nog een halve. Voor de halve terug vermenigvuldig je met vierkantswortel twee. Zie grafiek image description

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Danku Myriam maar voor die laatste stap ben ik niet mee, het is toch 800= No. 2^ -( 4/12h)

Adara ( 2018-06-21 16:01:46 -0500 )edit

daarmee bedoel ik 2^1/3 . 800?

Adara ( 2018-06-21 16:02:50 -0500 )edit

Inderdaad, ik heb me misrekend. Het gele lijntje is juister dan het punt.

Myriam@REBUS ( 2018-06-21 16:04:21 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-21 14:50:18 -0500

Aantal keer gelezen: 110 keer

Laatst gewijzigd: Jun 21 '18