Stel je vraag
0

Wiskunde: algebra oef 1.5.4

asked 2018-06-22 02:21:29 -0500

Sam gravatar image

updated 2018-06-22 07:53:42 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Hoe los ik deze oefening het best op?

Alvast bedankt

Sam

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-25 08:02:30 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath\1.5.8.JPG

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-06-25 07:55:07 -0500

Anna.Nevelsteen gravatar image

Beste Myriam, ik zit bij deze vraag ook vast bij de noemer 1-3s want ik kom s≤ 3/8 uit terwijl deze juist omgekeerd moet zijn... vind deze oefening nergens anders op de website terug, zou u mij hierbij kunnen helpen?

Mvg Anna Nevelsteen

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-06-22 07:53:11 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Dit is een dubbele ongelijkheid. De sinus zit tussen [-1,1] en dan is de hele vergelijking tussen deze grenzen te situeren. Let wel op voor de noemer van de breuk die in bepaalde omstandigheden negatief is.

Je zal deze oefening nog wel op een andere plaats op deze site vinden.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-22 02:21:29 -0500

Aantal keer gelezen: 159 keer

Laatst gewijzigd: Jun 25 '18