Stel je vraag
0

Biologie eukaryote cel vraag 19 (extra)

asked 2018-06-22 06:11:19 -0500

Leen.Driesen gravatar image

Zou iemand mij kunnen uitleggen waarom D het juiste antwoord is op deze vraag? Ik zou zelf namelijk antwoord C kiezen.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-22 07:11:39 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Je moet zeker ook naar oefening 12 (en 13) kijken in de extra oefeningen.

Aangezien 1 cel zo weinig vocht afgeeft, blijft de concentratie 5% (aangezien er ruime hoeveelheid oplossing in de opgave staat) De celwand laat de oplossing gewoon doorkomen en het vocht uit de cel is zo weinig dat de oplossingsconcentratie niet veranderd.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-22 06:11:19 -0500

Aantal keer gelezen: 69 keer

Laatst gewijzigd: Jun 22 '18