Stel je vraag
0

Wiskunde: telproblemen vraag 4.1.7

asked 2018-06-22 06:57:18 -0500

Sam gravatar image

'Op hoeveel manieren kan je 17 op elkaar lijkende rozen verdelen over een rode, blauwe en witte vaas?

We hebben deze oefening opgelost met een herhalingscombinatie van 17 uit 3. Maar ik vroeg me af waarom de juiste oplossing niet 3^17 is. Ik dacht namelijk dat je voor elke roos kon kiezen tussen de 3 verschillende vazen.

Waarom klopt deze redenering niet?

Alvast bedankt

Sam

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-22 07:49:35 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De rozen zijn identiek, en dus maakt de volgorde niet uit, en ook niet welke roos nu juist in welke vaas komt. Enkel de verdeling over de vazen is belangrijk.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oke bedankt!

Sam ( 2018-06-22 08:19:33 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-22 06:57:18 -0500

Aantal keer gelezen: 207 keer

Laatst gewijzigd: Jun 22 '18