Stel je vraag
0

fysica, kinematica

asked 2018-06-22 07:27:48 -0500

Adara gravatar image

Twee sportauto’s bevinden zich op 1800 m van elkaar. Ze versnellen naar elkaar toe en kruisen elkaar na 20s. De versnelling van de eerste auto is het dubbel van de tweede auto. Bereken de versnelling van de tweede auto.

op moment dat ze elkaar kruisen bevinden ze zich op zelfde positie x= dus kruisen > xA=XB of xA= -xB omdat auto B in tegengestelde zin van A aan het rijden is?

x B(t)=-1/2 a.t^2

ik neem a=- omdat het naar A toe rijdt.

Klopt het?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-22 07:58:26 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Er is een versnelling mee gemoeid, dus je kan niet werken met constante snelheden. Er staat wel niet bij of de auto's een beginsnelheid hebben, dus ik veronderstel van niet.

Schrijf de beide bewegingen uit, en stel ze samen. Als er geen beginsnelheid is mag je de 1800 m in drie delen. Eén derde wordt afgelegd door de trage auto, 2/3 door de snelle.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

wat bedoelt u, " kan niet werken met constante snelheden"?

Adara ( 2018-06-22 08:01:54 -0500 )edit

mag ik uitgaande van deze informatie niet schrijven dat op moment dat ze elkaar kruisen xa=xb?

Adara ( 2018-06-22 08:02:24 -0500 )edit

Neen, ze bevinden zich op dezelfde plaats, maar ze zijn van de tegenover elkaar liggende posities vertrokken.(Ze kruisen elkaar)

Myriam@REBUS ( 2018-06-22 09:53:26 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-22 07:27:48 -0500

Aantal keer gelezen: 87 keer

Laatst gewijzigd: Jun 22 '18