Stel je vraag
0

Wiskunde extra oefeningen vraag 4.10.1

asked 2018-06-22 08:21:10 -0500

Sam gravatar image

'Neem een willekeurig jaartal. Wat is de kans dat er 5 zondagen in juli waren?'

Ik weet niet goed hoe ik hier aan kan beginnen? Ieman die mij kan helpen?

Alvast bedankt

Sam

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-06-22 08:47:44 -0500

Dirk gravatar image

updated 2018-06-22 08:51:18 -0500

Stel dat juli op zondag begint, hoeveel zondagen heeft juli dan?

Stel vervolgens dat juli op maandag begint, hoeveel zondagen heeft juli dan?

Stel vervolgens dat juli op dinsdag begint, hoeveel zondagen heeft juli dan?

Ga zo verder totdat je alle dagen van de week hebt gehad.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel voor de hulp!! Ik heb de juiste oplossing gevonden.

Sam ( 2018-06-22 08:50:37 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-22 08:21:10 -0500

Aantal keer gelezen: 292 keer

Laatst gewijzigd: Jun 22 '18