Stel je vraag
0

Wiskunde extra oefeningen vraag 4.10.2

asked 2018-06-22 09:06:49 -0500

Sam gravatar image

Ik krijg deze oefening niet opgelost. Kan iemand mij helpen? Heb het geprobeerd met een tabel, maar krijg de tabel niet volledig juist opgesteld.

Alvast bedankt

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-22 09:56:10 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De meest voorkomende fout hier is de tabel in te delen in Ziek/Niet Ziek tegenover Juist/Fout. Dat werkt niet, omdat een juist antwoord voor iemand die de ziekte niet heeft een negatieve test is.

Zet in de tabel Ziek/Niet Ziek tegenover Test positief/Test negatief en dan zou het goed moeten komen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt, ik probeer het opnieuw! Ik had inderdaad de tabel ingedeeld in ziek/niet ziek tegenover juist/fout.

Sam ( 2018-06-23 02:48:10 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-22 09:06:49 -0500

Aantal keer gelezen: 94 keer

Laatst gewijzigd: Jun 22 '18