Stel je vraag
0

fysica, dynamica

asked 2018-06-22 16:42:16 -0500

Adara gravatar image

Een man beweegt met een snelheid van 2 m/s naar boven in een lift. De lift heeft twee maal de massa van de man. Welke figuur toont het best de krachten die werken op de lift. Wat is hierbij verschil tussen c en d? beiden stellen krachten voor die werken op de lift toch? In c is de touwkracht groter dan in D en dat zou beteken dat er een versnelling van de lift naar boven is?

Alvast bedankt

C:\fakepath\F3 lift.jpg

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-06-23 10:45:48 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Juist, ik heb fout gelezen. Het is een ERB, en dan is C de juiste oplossing.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-06-23 03:10:40 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C is juist. Als je bij D de krachten naar beneden optelt en er de touwkracht af trekt hou je niks over. Daar kan dus geen versnelling aanwezig zijn want de krachten zijn in evenwicht.

Dit is wel niet zo goed op het zicht te schatten. Ik heb met een latje op mijn scherm gemeten. Als een dergelijke vraag op het toelatingsexamen zou komen, hoe zouden jullie dit meten? Geef eens een paar praktische tips.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

V = 2 m/s, de versnelling is volgens mij niet gegeven. Het kan dan toch gaan om een ERB met V = 2 m/s en a = 0 m/s^2. Antwoord D zou dan toch juist kunnen zijn?

Dirk ( 2018-06-23 06:21:34 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-22 16:42:16 -0500

Aantal keer gelezen: 213 keer

Laatst gewijzigd: Jun 23 '18