Stel je vraag
0

Biologie leerstof

asked 2018-06-23 03:57:28 -0500

Lise.DePreter gravatar image

Ik heb een vraag in verband met de leerstof van biologie. Moeten wij het stukje over 'Mutaties en het instaan van kanker' (p. 123-127, 6.2 Biogenie) kennen?

Alvast bedankt! Lise

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-23 04:10:44 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Staat niet op de te kennen lijst, maar ik zou het eens grondig lezen voor de zekerheid!

Succes!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Moeten we 3.2.3 Kniegewricht op p. 120 van biogenie 3.2 kennen of grondig lezen? Alvast bedankt!

Lise.DePreter ( 2018-06-23 06:19:11 -0500 )edit

gho, het staat er niet letterlijk op, maar het is wel het enigste gedetailleerd besproken gewricht, dus zou t ook grondig lezen, zodat je begrijpt wat het is.

Martine@REBUS ( 2018-06-23 15:11:00 -0500 )edit

Oke! Dankjewel!

Lise.DePreter ( 2018-06-24 05:55:46 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-23 03:57:28 -0500

Aantal keer gelezen: 100 keer

Laatst gewijzigd: Jun 23 '18