Stel je vraag
0

Wiskunde: 4.10.3 extra

asked 2018-06-23 07:43:50 -0500

Ghita.ElHamri gravatar image

Ik weet niet zo goed hoe je hier aan begint?

Alvast bedankt!

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-06-23 08:45:34 -0500

Dirk gravatar image

Maak een kansenboom. Piet kan de pot alleen winnen als hij beide volgende partijen wint.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-23 07:43:50 -0500

Aantal keer gelezen: 367 keer

Laatst gewijzigd: Jun 23 '18