Stel je vraag
0

Wiskunde: goniometrie

asked 2018-06-23 13:28:25 -0500

Ghita.ElHamri gravatar image

updated 2018-06-23 16:42:58 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Is deze vraag op te lossen aan de hand van goniometrische vergelijkingen? Zo ja, aan wat stel je 2cos^2x gelijk?

image description

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-23 15:22:16 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

updated 2018-06-23 15:43:49 -0500

2 geeft de oplossingen 0 , pi en 2pi

1 geeft de oplossingen pi/4 , 3pi/4 , 5pi/4 en 7pi/4

0 geeft de oplossingen pi/2 en 3pi/2

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

welke had je vergeten?

Myriam@REBUS ( 2018-06-23 15:22:53 -0500 )edit

Oei, ik kom voor 0 -> pi/2 en 3pi/2. Voor 1 -> pi/4 en 7pi/4. En voor 2 -> 0, 2pi en pi.

Ghita.ElHamri ( 2018-06-23 15:38:03 -0500 )edit

Ik had even verward met de sinus. Dat heb ik recht gezet. Maar de oplossingen blijven dezelfde. Vergeet niet dat de negatieve cosinus van 5pi/4 en 3pi/4 positief wordt door het kwadrateren.

Myriam@REBUS ( 2018-06-23 15:46:08 -0500 )edit

Ik heb de fout gevonden. Bedankt voor je hulp!

Ghita.ElHamri ( 2018-06-23 16:32:15 -0500 )edit
1

answered 2018-06-23 13:42:18 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

cos is een getal tussen -1 en 1 --- cos² is een getal tussen 0 en 1 --- 2cos² zit tussen 0 en 2

Je kan 3 goniometrische vergelijkingen schrijven voor de oplossing 0,1 en 2

De oplossing zoek je in het interval [0,2pi ] (let op: hier zit een addertje onder het gras!)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik kom inderdaad maar 7 oplossingen uit ipv 9? 2 tekort dus

Ghita.ElHamri ( 2018-06-23 15:07:39 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-23 13:28:25 -0500

Aantal keer gelezen: 92 keer

Laatst gewijzigd: Jun 23 '18