Stel je vraag
0

Biologie extra oefeningen vraag 6

asked 2018-06-24 03:12:24 -0500

Sam gravatar image

Hallo, zou iemand me deze oefening even kunnen uitleggen?

Ik dacht dat de juiste oplossing 'groter dan' was, maar het juiste antwoord is 'kleiner dan'.

Alvast bedankt

Sam

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-24 09:42:17 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Hallo Sam,

Dit is een leesfout van je... let goed op wat ze juist vragen, want het is 1: de gelijke concentratie, dan in een lagere concentratie en dan terug leggen in de oorspronkelijke concentratie (die dan hoger is)

Groetjes, Martine

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-24 03:12:24 -0500

Aantal keer gelezen: 60 keer

Laatst gewijzigd: Jun 24 '18