Stel je vraag
0

Fysica: warmteleer

asked 2018-06-24 05:04:11 -0500

Sam gravatar image

Zou iemand mij kunnen helpen met deze oefening?

Alvast bedankt

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-24 05:15:47 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het mengsel van de twee bekers water heeft een evenwichtstemperatuur thèta, en een massa 2m Na toevoegen van de ijsblokjes is de evenwichtstemperatuur 0°C.

De hoeveelheid warmte die het water afgeeft: 2m (thèta-0°C) moet gelijk zijn aan de hoeveelheid warmte die de ijsblokjes nodig hadden om te smelten. Dit is Ls m(ijs).

Zo kom je bij oplossing A.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-24 05:04:11 -0500

Aantal keer gelezen: 104 keer

Laatst gewijzigd: Jun 24 '18