Stel je vraag
0

Fysica vraag 12.1.6

asked 2018-06-24 05:45:09 -0500

Sam gravatar image

Hallo,

Ik heb een vraagje over vraag b. Wat gebeurt er precies wanneer we de kraan openen?

En klopt het dat als we de kraan niet openen, het totaal aantal mol gelijk is aan 6 en de totale druk dan P/3 is, of is dit fout?

Alvast bedankt

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-24 07:15:36 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

Zolang de kraan niet opengedraaid wordt, is de druk inderdaad overal gelijk. (Dit komt door de twee beweegbare zuigers).

Als we de kraan openen, dan krijgen we:

  • Linkerdeel: P/2, 2n, 4V
  • Rechterdeel: P/2, n, 2V
edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel, Britt!

Sam ( 2018-06-24 07:18:27 -0500 )edit
0

answered 2018-06-24 05:55:31 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het totaal aantal mol klopt, maar de druk is overal P. Er zitten verplaatsbare tussenschotten tussen de compartimenten, en deze blijven op hun plaats zitten (totdat de kraan opengedraaid wordt), dus is de druk overal P

Als je de kraan opendraait zal het linkse compartiment leeg lopen (er is overdruk) en herschikken de andere twee compartimenten zich. De andere compartimenten lopen niet leeg, want er is nog een zuiger die dan tegen de afsluitkraan drukt.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Oke, dus zolang dat de kraan niet opengedraaid wordt, is de druk overal gelijk?

Sam ( 2018-06-24 06:03:38 -0500 )edit
1

En wanneer de kraan dan geopend is is het totaal aantal mol gelijk aan 3 en de totale druk gelijk aan p/2?

Sam ( 2018-06-24 06:04:14 -0500 )edit

Heel goed!

Myriam@REBUS ( 2018-06-24 07:13:59 -0500 )edit

Dankjewel, Myriam!

Sam ( 2018-06-24 07:18:14 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-24 05:45:09 -0500

Aantal keer gelezen: 156 keer

Laatst gewijzigd: Jun 24 '18