Stel je vraag
0

Fysica, archimedeskracht

asked 2018-06-24 06:01:42 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

updated 2018-06-24 06:04:16 -0500

Vraag 11.3.8

Ik had dit als uitwerking, maar ben niet zeker dat deze juist is. Zou iemand mij hierbij verder kunnen helpen?

Alvast bedankt C:\fakepath\11.3.8.png

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-24 07:26:04 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

image description

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt Myriam!

Britt.Valentyn ( 2018-06-24 07:38:51 -0500 )edit
0

answered 2018-06-24 06:46:11 -0500

Dirk gravatar image

updated 2018-06-24 06:48:28 -0500

De allerlaatste formule is fout. De formules daarvoor zijn wel juist.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt Dirk! Ik heb de laatste formule aangepast: Fv = ρ(balk) . V(balk) . g / ρ(water) . g . V(balk) Als ik dit uitreken, kom ik op 9N?

Britt.Valentyn ( 2018-06-24 06:56:42 -0500 )edit
1

Je schrijft zelf Fa + Fv = Fz. Dus volgt Fv = Fz - Fa. Je moet dus aftrekken, niet delen!

Dirk ( 2018-06-24 07:19:40 -0500 )edit
1

Bedankt Dirk! Domme fout van mij :)

Britt.Valentyn ( 2018-06-24 07:22:39 -0500 )edit

Van domme fouten leren wij wat we zeker niet meer mogen doen!

Myriam@REBUS ( 2018-06-24 07:42:32 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-24 06:01:42 -0500

Aantal keer gelezen: 180 keer

Laatst gewijzigd: Jun 24 '18