Stel je vraag
0

Biologie evolutieleer

asked 2018-06-24 11:47:32 -0500

Sam gravatar image

We beschouwen drie stellingen over evolutie:

1) Evolutie gebeurt door selectie van genotypen 2) Natuurlijke selectie gebeurt door selectie van fenotypen 3) Mutatie is nodig voor evolutie

Welke stellingen zijn correct? Ik heb hierbij staan dat ze alle drie correct zijn.

Maar bij stelling 2 dacht ik dat natuurlijke selectie in werkt op fenotype, maar bepaald wordt door het genotype. Ik dacht dus dat stelling 2 fout zou zijn? Gebeurt er geen selectie van de genotypen?

Dan over stelling 3 vroeg ik me af of mutatie echt nodig is voor evolutie? Er zijn toch ook andere manier waarop een soort kan evolueren?

Alvast bedankt

Sam

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-25 02:10:12 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Stelling 2 klopt, want evolutie gebeurt op het uiterlijke kenmerk. Vandaar dat stelling 2 juist is.

Het is zo dat uiteindelijk door paring er wel evolutie is op genotype, maar deze zijn geselecteerd op hun fenotype.

Begrijp je het?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja ik begrijp het! Dankjewel, Martine!

Sam ( 2018-06-25 02:14:58 -0500 )edit

Ik heb nog een vraagje over evolutieleer. Bij vraag 16 van de extra oefeningen moet je zo een stamboom aflezen. Dat varens meer verwant zijn aan paardenstaarten dan aan naaktzadigen zie ik, maar hoe kan ik zien of de tweede stelling juist of fout is in de stamboom?

Sam ( 2018-06-25 02:17:22 -0500 )edit

Je moet zien naar die knooppunten... dus de onderste soorten zijn er het langste en de bovenste is het meest recent (dus bedektzadigen enzo), dus dan zie je dat stelling 2 omgekeerd is, want het ene knooppunt is vroeger dan het andere (zaden is de laatste nieuwe "ontwikkeling"). Duidelijker zo?

Martine@REBUS ( 2018-06-27 04:58:51 -0500 )edit
0

answered 2018-06-24 12:21:46 -0500

Lise.DePreter gravatar image
  • Bij stelling twee zou ik denken dat fenotype= genotype + omgeving dus dat natuurlijke selectie dan wel gebeurt door selectie van fenotype.
  • Bij stelling drie gaat de mutatie ervoor zorgen dat de best aangepasten (door mutaties) gaan overleven.

Ik weet niet zeker of dit de juiste redenering is, maar ik zou zo te werk gaan.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt, Lise!

Sam ( 2018-06-25 02:14:50 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-24 11:47:32 -0500

Aantal keer gelezen: 268 keer

Laatst gewijzigd: Jun 25 '18