Stel je vraag
0

Fysica: 2016 augustus vraag 12

asked 2018-06-24 12:30:12 -0500

Lise.DePreter gravatar image

In een kamer bevinden zich twee radioactieve bronnen. Op het tijdstip t=0 h is de activiteit van de eerste bron gelijk aan A1 en de activiteit van de tweede bron A2=3A1. Beide bronnen hebben elk een halfwaardetijd van 50 h. De maximaal toegelaten activiteit in de kamer is gelijk aan 0,125A1. Wat is de minimale tijd waarna men de kamer mag betreden? 300 h. 250 h. <c> 200 h. <d> 150 h.

Ik weet niet zo goed hoe ik hiermee moet beginnen. Ik dacht eraan om A te delen door A0 om dit dan gelijk te stellen aan 2^-t/T, maar hoe kan je aan je A komen?

Alvats bedankt! Lise

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2018-06-24 12:57:37 -0500

Dirk gravatar image

Ga geen ingewikkelde berekeningen maken. En laat je ook niet afleiden door de twee bronnen. Beide bronnen hebben dezelfde halfwaardetijd, je kunt ze dus beschouwen als één bron met beginactiviteit 4.

Schrijf per halfwaardetijd de activiteiten op:

4 - 2 - 1 - 0,5 - 0,25 - 0,125

Je hebt dus 5 sprongetjes nodig om van 4 naar 0,125 te gaan. Dat komt overeen met 5 x 50 = 250 uur.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Ik moest het inderdaad niet zo ingewikkeld maken. Dankuwel!

Lise.DePreter ( 2018-06-24 13:10:27 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-24 12:30:12 -0500

Aantal keer gelezen: 161 keer

Laatst gewijzigd: Jun 24 '18