Stel je vraag
1

3.4.1 b) gravitatiekracht

asked 2016-05-30 14:32:07 -0500

Machteld.DeBacker gravatar image

Tijdens de individuele les werd me aangeraden om de snelheid te berekenen met de formule v = r ω. Maar ik kom op een totaal andere uitkomst. Ik denk dat het komt doordat ik de omzetting van 2π / jaar naar seconden fout doe. Ik heb als ω dit gebruikt:

ω = 2. π. 365. 24. 24. 60. 60 = 2.10 ^8

Is dit fout? ik heb die 2π vermenigvuldigt met het aantal dagen. uren . minuten . seconden om van 2π / jaar naar 2π /seconden te geraken...

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-05-30 15:39:53 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Machteld,

De fout zit in het vermenigvuldigen. De aarde maakt één omwenteling (2 pi ) in één jaar. De hoeksnelheid is dus 2pi/(3652460*60) Als ik het goed zie heb je ook tweemaal 24 gebruikt, dat moet natuurlijk 1 maal zijn (24 uur in een dag).

Myriam

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-05-30 14:32:07 -0500

Aantal keer gelezen: 65 keer

Laatst gewijzigd: May 30 '16