Stel je vraag
0

fysica 2017 vraag 7

asked 2018-06-25 02:27:10 -0500

Nyah.Renard gravatar image

Hoe kan je dit weten? ik dacht dat A en B al uitgesloten waren aangezien de formule van versnelling van heet HT kwadratisch is. Blijkbaar is het A.image description

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-25 03:27:27 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Stel hier x = A sin (omega t)

dx/dt = omega A cos (omega t)

d²x/dt² = - (omega)²A sin (omega t)

Als je nu de versnelling a deelt door x bekom je de richtingscoefficiënt van de rechte, dus - (omega)² en dat is de dalende rechte uit figuur A

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Waarom deel je op het einde de versnelling a nog door x?

Ghita.ElHamri ( 2018-06-25 06:58:51 -0500 )edit
0

answered 2018-06-25 07:11:20 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De tekening geeft a in functie van x weer. Dus de rico is (delta y)/(delta x)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-25 02:27:10 -0500

Aantal keer gelezen: 93 keer

Laatst gewijzigd: Jun 25 '18