Stel je vraag
0

Fysica trillingen en golven

asked 2018-06-25 04:46:55 -0500

Sam gravatar image

Bij vraag c wordt gevraagd om de bewegingsvergelijking op te stellen. Maar hoe bepaal ik de beginfase phi aan de hand van wat er gegeven is?

Alvast bedankt

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-25 04:56:30 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je wagentje begint op t=0 op -A of +A (het teken mag je kiezen, dat hangt af van de richting van de as.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Is de beginfase dan pi/2?

Sam ( 2018-06-25 06:04:17 -0500 )edit

Dat is mogelijk, dan start je met een positieve uitwijking.

Myriam@REBUS ( 2018-06-25 07:09:20 -0500 )edit

En als je start met een negatieve uitwijking is de beginfase dan 3pi/2?

Sam ( 2018-06-25 07:22:26 -0500 )edit

Inderdaad. 3pi/2 + k2pi

Myriam@REBUS ( 2018-06-25 07:34:31 -0500 )edit

Oke bedankt!!

Sam ( 2018-06-25 07:49:32 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-25 04:46:55 -0500

Aantal keer gelezen: 151 keer

Laatst gewijzigd: Jun 25 '18