Stel je vraag
0

Fysica vraag 3.3.4

asked 2018-06-25 04:50:34 -0500

Mattijs.Gutermann gravatar image

image description

Ik snap niet goed wat ik me moet inbeelden bij deze vraag en hoe op te lossen.

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-06-25 04:58:54 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De parel (gewichtje) draait rond en de metalen draad zal uitrekken. Bij evenwicht is de uitrekking van de draad constant. F(veer) is dan gelijk aan F (cp)

Let op: de straal van de cirkel is (r + de uitrekking)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Is de straal dan 0,1 + uitrekking? En moet ik nog de hoeksnelheid in andere eenheden zetten?

Leia.VandenBorre ( 2018-06-29 02:55:58 -0500 )edit

De straal is 0,1 + uitrekking en je moet altijd de hoeksnelheid omzetten in radiaal/seconde.

Myriam@REBUS ( 2018-06-29 03:07:28 -0500 )edit

Dankjewel!

Leia.VandenBorre ( 2018-06-29 03:16:15 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-25 04:50:34 -0500

Aantal keer gelezen: 169 keer

Laatst gewijzigd: Jun 25 '18