Stel je vraag
0

Chemie redoxreactie

asked 2018-06-25 10:31:23 -0500

Sam gravatar image

Hallo, ik heb een vraag over deze oefening.

Aan de linkerkant van de reactie is er geen H en rechts wel. Mogen wij links H2O toevoegen? Anders gaan de H's en O's toch nooit in balans zijn? Of hoe lossen we dit op?

Alvast bedankt

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-06-26 00:42:50 -0500

Sam gravatar image

updated 2018-06-26 02:27:45 -0500

Ik ben inderdaad met de oxidatiegetallenmethode te werk gegaan, dit is wat ik uitkwam na stap 4.

image description

Vervolgens ging ik in stap 5 de H en O atomen in balans brengen, dus heb ik links H2O toegevoegd.Op die manier leek de reactie mij in balans. Mag dit?

image description

Groetjes Sam

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dag Sam, dat is helemaal correct je brengt de H en O in balans door H2O toe te voegen. Proficiat - helemaal correct !

Koen@REBUS ( 2018-06-26 16:32:14 -0500 )edit

Bedankt, Koen!

Sam ( 2018-06-27 01:32:31 -0500 )edit
0

answered 2018-06-25 15:31:16 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2018-06-25 15:31:43 -0500

Het uitbalanceren van een redoxvergelijking gebeurt volgens een stappenplan. Volgens mij is de meeste eenvoudige methode deze van de oxidatiegetallen of redoxbrug (zie ook in de Rebus cursus p.245-246).

In stap 4 (ladingsbalans) en stap 5 (massabalans) worden de H en O atomen in balans gebracht.

Probeer eens deze opgave uit te werken volgens deze methode en post je antwoord even dan kunnen we samen nagaan of dit gelukt is.

Succes !!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-25 10:31:23 -0500

Aantal keer gelezen: 358 keer

Laatst gewijzigd: Jun 26 '18