Stel je vraag
0

wiskunde 2.1.17 goniometrische vergelijking

asked 2018-06-25 11:24:20 -0500

Anna.Nevelsteen gravatar image

Ik kom twee maal hetzelfde uit bij mijn eerste stap, zit ik hier al meteen fout of mag je deze vergelijking gewoon 1 maal noteren omdat deze dezelfde zijn?image description

Alvast bedankt voor de hulp!

Anna Nevelsteeen

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-25 11:51:26 -0500

Dirk gravatar image

updated 2018-06-25 12:01:03 -0500

Volgens mij maak je een fout bij de berekening van cos(alfa) = -0.5.

  • oplossing 1 alfa = + 2.pi/3 + 2.k.pi
  • oplossing 2 alfa = - 2.pi/3 + 2.k.pi
edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-25 11:24:20 -0500

Aantal keer gelezen: 129 keer

Laatst gewijzigd: Jun 25 '18