Stel je vraag
0

Biologie 2017A12

asked 2018-06-26 01:07:06 -0500

Gaétan gravatar image

image description

Beide ouders zijn dus AB en Aa. Ik krijg dus een kans van 1/2 dat het kind AB is en 1/4 dat het kind ziek is => 1/8. Ik zou zelfs durven zeggen dat de kans dat het tweede kind ziek is 1/64 is maar dat staat niet tussen de antwoordmogelijkheden.

image description

Wat doe ik fout?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2018-06-26 04:21:45 -0500

Ghita.ElHamri gravatar image

Ze vragen naar het hetzelfde genotype als het eerste kind. En dat eerste kind is drager van het muco-gen, dus het tweede kind ook. De kans op een drager is 1/2 (Aa). Dus 1/2 (op bloedgroep AB) x 1/2 (op Aa) = 1/4. Antwoord D. Die 1/4 die jij hebt aangeduid is de kans dat het kind aan muco lijdt (aa). Maar dat is hier niet het geval.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Klopt, leesfout dus. Bedankt!

Gaétan ( 2018-06-26 04:29:26 -0500 )edit
0

answered 2018-06-27 04:33:43 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Volledig correct Ghita! Goed gelezen ook! :)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-26 01:07:06 -0500

Aantal keer gelezen: 246 keer

Laatst gewijzigd: Jun 27 '18