Stel je vraag
0

Redoxreactie, 8-OII-10

asked 2018-06-26 03:38:10 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

updated 2018-06-26 16:35:46 -0500

Koen@REBUS gravatar image

De volgende reactie grijpt plaats in een zuur milieu:

MnO4- + HCN + I- ⇄ Mn2+ + ICN

Hoe bepaal ik hier het oxidatiegetal van C en N in HCN en ICN? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-26 06:59:06 -0500

Koen@REBUS gravatar image

De vraag is moet je het oxidatiegetal van C en N bepalen in CN- ?

Kan je het oxidatiegetal van I bepalen als je de lading kent van CN- ? (want dit is de zuurrest van HCN).

Is dit een tip die je op weg zet?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja, heel erg bedankt! Het is dus zo dat het OG (I)=+1 omdat OG(CN)=-1?

Britt.Valentyn ( 2018-06-26 07:44:10 -0500 )edit

Werk je dan de redox nog eens volledig uit en post je antwoord maar dan kan je aangeven dat je heel het stappenplan onder de knie hebt (zie ook de vraag van Sam over Redox)

Koen@REBUS ( 2018-06-26 16:35:06 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-26 03:38:10 -0500

Aantal keer gelezen: 99 keer

Laatst gewijzigd: Jun 26 '18