Stel je vraag
0

juli 2010 fysica verval

asked 2018-06-26 05:34:33 -0500

Nyah.Renard gravatar image

updated 2018-06-26 06:15:18 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

ik snap deze vraag echt niet. dus de kernen van strontium na 100 dagen zijn 1/4 want na 50 dagen 1/2 en na 100 dagen 1/4 maar hoe kan je dit weten van yttrium?

Strontium 89 wordt in de nucleaire geneeskunde gebruikt om littekens bij bot te behandelen. Deze radioisotoop zendt bètastralen uit en heeft een halveringstijd van 50 dagen. Bij de vervalreactie ontstaat yttrium 89. Als er oorspronkelijk geen yttrium aanwezig is, wat is dan de verhouding van het aantal yttriumkernen tot het aantal strontiumkernen na 100 dagen?

a NY/NSr= 4/1

b NY/NSr = 3/1

c NY/NSr = 2/1

d NY/NSr = 1/4

het antwoord is b alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-26 06:00:49 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het reactieproduct van strontium is yttrium. Dus als er 3/4 van de strontium weggereageerd is betekent dat dat er 3/4 yttrium gevormd is. Dit geeft voor de verhouding (3/4)/(1/4) = 3/1

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-06-26 06:18:24 -0500

Nyah.Renard gravatar image

dit is misschien een domme vraag maar waarom 3/4 ?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1/2 + 1/4 Bij de eerste halvering wordt er 1/2 van het Sr omgezet, dat is dan yttrium. Bij de volgende halvering van de resterende Sr komt er terug 1/2(1/2) yttrium bij.

Myriam@REBUS ( 2018-06-26 06:42:49 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-26 05:34:33 -0500

Aantal keer gelezen: 168 keer

Laatst gewijzigd: Jun 26 '18