Stel je vraag
0

Wiskunde oefening 3.9.4

asked 2018-06-26 06:46:56 -0500

Lise.DePreter gravatar image

Bij deze vraag is de oplossing 4 maar ik kom 2 uit en weet niet zo goed wat ik fout doe. Iemand de mij kan helpen?

Mijn berekening: 4.(integraal van 0 tot pi/4) (2cos^2(x) -1) dx

Alvast bedankt! Lise

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-26 07:03:55 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De vraag is hoe je de integraal (2cos^2(x) -1) dx opgelost hebt. Je moet de verdubbelingsformules gebruiken om over te gaan naar de integraal van cos(2x), vervolgens een substitutie uitvoeren van dx naar d2x en daar komt een factor 1/2 bij ter correctie.

De juiste oplossing is overigens 2, maar misschien bedoel je dat je 4 uitkomt ipv 2?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik bekom degelijk 2, maar in de les vonden we 4 als oplossing. Dan heb ik deze toch juist! Bedankt!

Lise.DePreter ( 2018-06-26 07:15:24 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-26 06:46:56 -0500

Aantal keer gelezen: 105 keer

Laatst gewijzigd: Jun 26 '18