Stel je vraag
0

Biologie erfelijkheid

asked 2018-06-26 08:19:35 -0500

Leen.Driesen gravatar image

Zou iemand mij met deze vraag kunnen helpen? Ik snap niet hoe je aan A komt.

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-27 08:14:54 -0500

Martine@REBUS gravatar image

updated 2018-06-27 08:15:24 -0500

Bepaal hoe de ziekte wordt overgeërfd --> autosomaal recessief (beide ouders van X zijn gezond en X is ziek, dus sowieso recessief; als X ziek is en beide ouders zijn gezond kan de ziekte ook niet x-recessief zijn want dan zou de vader ook ziek moeten zijn).

Kansberekening --> opdat de neefjes/nichtjes ziek zouden zijn, moeten zowel de echte tantes/nonkels drager zijn (kans daarvan is 2/3, teken het kwadraat hiervan om dit te zien) als de aangetrouwde tantes/nonkels (kans daarvan is 1, dit is gegeven). Als ze beide drager zijn is er nog eens 1/4 kans om een ziek kind te krijgen. Alles vermenigvuldigen betekent 2/3 * 1 * 1/4 = 1/6 kans dat het kind ziek is. Er zijn 12 neven/nichtjes dus 1/6 * 12 = 2 die statistisch gezien ziek zullen zijn.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik dacht zelf dat antwoord d juist zou zijn. Ik dacht namelijk dat mensen met genotype Aa of aa de erfelijke eigenschap zouden hebben. M.a.w: komt een erfelijke eigenschap per definitie tot uiting of is dit een onhandig geformuleerde facebookvraag?

Dirk ( 2018-06-27 09:10:57 -0500 )edit

Ik begrijp je vraag niet direct Dirk...

Martine@REBUS ( 2018-06-27 09:36:53 -0500 )edit

Een eigenschap komt tot uiting als ze of dominant is of als het recessief is dat ze beide recessief zijn (drager zijn, is niet tot uiting komen)

Martine@REBUS ( 2018-06-27 09:37:29 -0500 )edit

Oké ik begrijp het, Dankjewel!!

Leen.Driesen ( 2018-06-27 09:53:33 -0500 )edit

Ok, nieuwe poging :-). Je telt nu alleen de neven en nichten met genotype aa (P=1/4), maar je moet Aa toch ook meetellen (P=3/4)? Want Aa draagt toch ook de erfelijke eigenschap?

Dirk ( 2018-06-27 10:14:01 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-26 08:19:35 -0500

Aantal keer gelezen: 196 keer

Laatst gewijzigd: Jun 27 '18