Stel je vraag
0

Optica lichtstraal in glas

asked 2018-06-26 09:03:58 -0500

Stijn.Heuninck gravatar image

updated 2018-06-26 09:28:30 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Hoe kan je D elimineren? juiste antwoord is C blijkbaarC:\fakepath\oplossing vraag rebus 2606.PNGC:\fakepath\opgave vraag rebus 2606.PNG

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-26 10:40:33 -0500

Stijn.Heuninck gravatar image

Enorm bedankt, mijn excusses dat had ik niet gezien! Sorry

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-06-26 09:27:28 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Deze vraag is al eens beantwoord: http://toelatingsexamen.rebus.be/ques...

Of is er iets aan deze uitleg dat je niet snapt?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-26 09:03:58 -0500

Aantal keer gelezen: 135 keer

Laatst gewijzigd: Jun 26 '18