Stel je vraag
0

Isomeren, 9-OII-11

asked 2018-06-26 10:15:52 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

updated 2018-06-26 16:21:53 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Hoeveel verschillende structuurisomeren en stereoisomeren heeft het aldehyde C5H10O?

Het antwoord is 5.

Ik denk er al 4 te hebben gevonden:

  • pentanal
  • 2-methylbutanal
  • 3-methylbutanal
  • 2,3-dimethylpropanal

Zou iemand me willen helpen met de vijfde? Is de vijfde een stereo-isomeer? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-06-28 01:31:30 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

In de 3-methylbutanal is er inderdaad 1 chiraal C-atoom. Bedankt Koen!

Volgens mij is dit het C-atoom gebonden aan:

  • CHO
  • H
  • CH3
  • CH2-CH3

Klopt dit? Bedankt!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Helemaal correct ! Proficiat.

Koen@REBUS ( 2018-06-28 11:41:18 -0500 )edit
0

answered 2018-06-26 16:28:04 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2018-06-26 16:29:30 -0500

Je volgt het volgende stappenplan.

1) Je bepaalt het aantal onverzadigdheden. In dit geval is dat 1 onverzadigdheid.

2) Je zoekt de verschillende functieisomeren. Hier zijn dit enkel de aldehyden die alkanen zijn (zie opgave en het feit dat er maar 1 onverzadigdheid is).

3) Zoek van alle functieisomeren de plaatsisomeren. Hier is dit niet van toepassing daar aldehyden geen plaatsisomeren hebben

4) Zoek alle ketenisomeren. Dat heb je gedaan en dat ziet er goed uit.

5) Controleer of er geen stereo-isomeren zijn. Dit is CIS/TRANS isomerie en optische isomerie (controleer of er een chiraal C-atoom is = 4 verschillende bindingspartners).

Dus check punt 5 nog eens goed. Teken de verschillende moleculen uit en geef maar even aan waar zich een chiraal C-atoom bevindt zodoende dat je vijf isomeren bekomt.

Succes !!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-26 10:15:52 -0500

Aantal keer gelezen: 192 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '18