Stel je vraag
0

Fysica: elektrodynamica

asked 2018-06-26 11:27:51 -0500

Ghita.ElHamri gravatar image

updated 2018-06-26 13:27:16 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het zou D moeten zijn? Wat doe ik fout?

image description

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2018-06-26 13:09:02 -0500

Dirk gravatar image

updated 2018-06-26 13:23:22 -0500

Let goed op de positie van de ampèremeter!

Bij een gesloten schakelaar stroomt er inderdaad 2,5 ampere door de gehele schakeling, maar dat is niet gevraagd. Er wordt gevraagd naar de stroom door weerstand R2.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dat is inderdaad een venijnig detailtje! Als de ampèremeter een centimeter meer naar links had gestaan was de oplossing van Ghita juist geweest.

Myriam@REBUS ( 2018-06-26 13:25:43 -0500 )edit

De ampèremeter meet dus enkel de stroom van R2 en niet van de gehele schakeling?

Ghita.ElHamri ( 2018-06-26 14:43:41 -0500 )edit

Zo is het!

Myriam@REBUS ( 2018-06-26 14:54:35 -0500 )edit

Bedankt voor jullie uitleg!

Ghita.ElHamri ( 2018-06-26 15:30:40 -0500 )edit
1

answered 2018-06-26 13:54:16 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

updated 2018-06-26 13:55:17 -0500

  • Situatie 1 (open schakelaar): de stroom door R2 is 2A.
  • Situatie 2 (gesloten schakelaar): de stroom door R2 is 1,250A. Deze kan je berekenen door de regel van de stroomdeler (bij een parallelschakeling):

IR2 = Itot,gesloten . R34 / (R2 + R34)

Zo is IR2 = 2,5A . 10/20 = 1,250A.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Dankjewel!

Ghita.ElHamri ( 2018-06-26 14:42:04 -0500 )edit
0

answered 2018-06-30 02:20:03 -0500

210119 gravatar image

Ik vroeg mij nog af waarom R1 niet wordt meegerekend, want die staat ook in serie met de ampèremeter.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

R1 staat in serie met al de andere weerstanden en wordt dus altijd meegeteld. Wat hier speelt is de opdeling van de stroom na R1 in de tak R2 en (R3+R4). Teken dat maar eens uit!

Myriam@REBUS ( 2018-06-30 02:24:53 -0500 )edit

Wanneer de A-meter op de tak van R1 zou staan, tussen R2 en R3, zou die dan enkel de stroom van R1 meten?

210119 ( 2018-06-30 02:44:28 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-26 11:27:51 -0500

Aantal keer gelezen: 321 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '18